Reklamation & Garanti

Ibland kan växter dö, vilket är mycket tråkigt. Att någon enstaka växt inte klarar sig vid plantering utav en häck är högst naturligt och det får man ofta räkna med. Skulle däremot en större del växter dö så kan du reklamera detta genom att fylla i ett garantianspråk, så att vi kan göra en bedömning av vad som skett eller eventuellt skicka ut en expert som får ta prover och kontrollera häcken och planteringen. Första steget när du upptäcker att några plantor/växter inte mår bra är att omgående vidta åtgärder. Växterna dör inte över en natt och kan räddas med rätt omvårdnad. Läs skötsel och åtgärdsbeskrivningarna. Under högsäsongerna kan svar gällande ert garantiärende dröja tills efter säsongens slut. 

 

Garantianspråk & Reklamation

Namn: *
Order Id: *
E-post: *
Fullständig leveransadress inkl postadress: *
Leveransdag: *
Inköpt produkt: *
Storlek på beställda plantor: *
Antalet inköpta plantor: *
Antal plantor som reklameras: *
Orsak till reklamation: *
När upptäcktes skadan: *
Vilka åtgärder har du vidtagit? Beskriv utförligt.: *
Bevattning: *
Kontoinformation: *
Jag förstår att garantianspråket är ogiltigt utan inskickade bilder: *
Jag har läst och känner till garantivillkoren: *