Hem » Jord och Näring » Kategori

Jord

Det finns många olika typer av jordar t.ex. anläggningsjord, trädgårdsjord, rosjord, plantjord, planteringsjord, ekologisk jord, gödslad jord m.m.

Jorden vi säljer håller hög kvalitet och kommer från Rölunda Gård utanför Uppsala.

Det som är viktigast att tänka på är att rekommendationen är att ni har minst ett lager om 30-40 cm med växtjord i diket eller ovanpå den befintliga jorden.
Den befintliga jorden ska helst likna växtjorden, det vill säga att den inte ska vara full av lera, bergskross eller annan typ av grund. Om den är det så behöver ni gräva ett djupare dike.

Läs mer

Vid plantering av träd, så är det viktigt att man kollar upp egenskaperna i marken innan man gräver gropen, detta för att när träden blir stora och tunga så är det bra om det finns ett lager med makadam nere i botten på hålet. Detta för att trädet inte ska sjunka med tiden.

Vid planteringen så ska jorden vara uppluckrad och porös, dvs att den inte får vara ihoptryckt utav maskiner.

Det är viktigt att vattnet kan dräneras (dvs transporteras neråt) när det regnar mycket eller länge, detta justeras av hur mycket sand jorden innehåller.
En sandrik jord är mer självdränerande än vad en jord utan sand är.

Efter planteringen så är det viktigt att ni vattnar jorden rejält, ni kan trampa lite lätt på den om ni ser att era buskar/träd lutar lite, men var försiktig. Stötta hellre med pinnar och natursnöre.
Detta för att jorden behöver få behålla sin porositet, desto mer porös jorden är, desto lättare har växtens rötter att etablera sig.

Om ni har en ogödslad jord, eller gammal jord som ni vill återanvända, tänk då på att den måste gödslas innan plantering.
Om ni har en från början gödslad jord, är det bra om ni gödslar jorden varje år för att behålla näringen i jorden.
När exakt gödning ska ske, beror på växt och planteringstillfälle.

Jord